Fémhulladék kezelési technológia fejlesztése, innovációja

GINOP-2.1.8-17-2018-01791

  • a kedvezményezett neve: V-Speciál Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  • a szerződött támogatás összege: 11 000 000 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 39 %
  • a projekt befejezési dátuma: 2018.10.17

Az adaptív innovációs beruházás célja: leválasztók üzembe helyezése, amelyek képesek a nem vastartalmú színesfémhulladékok további különválasztására.

A nem mágnesezhető fémek szétválasztását a különböző fémfajták eltérő elektromos tulajdonságain alapuló, beszerzett innovatív berendezések végzik, Az előkészített, vastartalomtól elválasztott, elő-őrölt keverékből a jelen projektben beszerzett leválasztók segítségével az anyagokat szétválasztjuk nem-fém, alumínium, földfém, színes- és nemesfém frakciókra, amelyek így sokkal kedvezőbb áron értékesíthetők tovább. Alumínium, földfém, színes- és nemesfém frakciókat kapunk, illetve a szennyezőanyagok (pl. különféle műanyagok) is kiválasztásra kerülnek.

A következő gépek kerültek beüzemelésre:

  • 1 db Örvényáramú leválasztó, Nagyobb szemcsemérethez, a feladás szemcsemérete leggyakrabban 10-70 mm, de élesebb, pontosabb elválasztás valósítható meg, ha a szemcsehatárok szűkebbek.

Az örvényáramú szeparálás azon jelenségen alapszik, hogy elektromos kisülés által keltett mágneses indukciójú térben az anyag mágneses tere éppen ellenkező hatású, mint az őt létrehozó mágneses tér, miáltal a vezetődarab egy meghatározott síkra merőlegesen elmozdul, a kevésbé vezető kisebb mértékben.

  • 1 db Elektrosztatikus leválasztó fémtartalmú porok és kisebb szemcsék szétválasztására, a vezető és nemvezető anyagok egymástól való elkülönítésére.

A különböző vezetőképességű szemcsék szétválasztását szolgáló, koronaelektródás dobszeparátorok működése, a szemcsék eltérő koronafeltöltődése (elektronok megtapadása a szemcsék felületén a korona elektróda által ionizált térben) és eltérő töltésvesztésén (áttöltődésén) alapszik, amelynek eredményeként fellépő eltérő elektrosztatikus erők révén a vezető szemcsék a dobbal érintkezve vele azonos töltésre tesznek szert, és a dobról eltaszítódnak.

Névleges kapacitás mindkét gépnél: 100 kg/óra

Az adaptív innováció révén nő a vállalkozásunk versenyképessége, hiszen az eddigi erőforrásaink felhasználásával az iparban könnyebben újrahasznosítható másodnyersanyagot állítunk elő, amely magasabb áron értékesíthető. A projekt által csak kevesek által használt rendkívül hatékony technológiát valósítunk meg.